BM&A är verksamt på revisions- och konsultmarknaden sedan över 30 år

Dina projekt/Våra tjänster

Revision och doktrin

 • Attestering av räkenskaper
 • Attestering av årsbokslut och rapportering
 • Rådgivning om franska och internationella standarder
 • Utbildning

Finansiella tjänster

 • Stöd vid förvärv och avyttring
 • Värdering av företag och komplexa finansiella instrument
 • Hjälp vid kriser och tvister
 • Förebygger och åtgärdar problem i företag
 • Finansieringslösningar
 

Verksamhetsstöd

 • Stöd för ledning, ekonomi och informationssystem
 • Genomförande av förändrings- och omstruktureringsprojekt
 • Säkring, optimering och införande av processer och verktyg
 • Tar fram mätdata

Dina kontakter

Företagets ledning

 
 
BM&A LEDS AV EN STYRELSE som regelbundet informerar ALLA DELÄGARE om sitt arbete, för att få in deras synpunkter och förslag och genomför sedan de gemensamt fattade besluten

Thierry Bellot

V card

Erwan Lirin

V card

Pascal de Rocquigny

V card

Eric Seyvos

V card

Pierre Béal

V card

Eric Blache

V card

Jean-Louis Brun d'Arre

V card

Emmanuel Conjard

V card

Sandra Dujardin

V card

Vincent Houlès

V card

Jean-Luc Loir

V card

Marie-Cécile Moinier

V card

François Mornet

V card

Alain Nauleau

V card

Alexis Thura

V card

Gilbert Gélard

V card

Pierre Jullien

V card

Philippe Raimbourg

V card

Diaa Alexandre Zénié

V card
>